De touwtjes in handen

Implementaties van gemechaniseerde en gerobotiseerde warehouses en terminals gaan niet over één nacht ijs.

Zowel in de voorbereiding, de testfase als tijdens de ingebruikname komen aspecten op tafel die het succes van grote investeringen bepalen. Denk hierbij aan zaken als de juiste keuze in technologie en leverancier, een succesvolle aanpak voor implementatie en een organisatie die maximaal is voorbereid. Allemaal aspecten die samen bepalen of mechanisering en robotisering doet wat het moet doen en ervoor zorgt dat de voordelen van nieuwe technologie optimaal tot hun recht komen.

MFC weet wat er bij zowel de voorbereiding als tijdens het gebruik komt kijken. Waar de uitdagingen liggen en hoe daar het beste mee om te gaan. Zo zorgen wij samen voor beheersing van uw goederenstroom.

De juiste balans tussen mens, machine en omgeving

Waarmaken van de klantbelofte is binnen de logistiek een van de belangrijkste doelstellingen. Daarnaast is er steeds meer behoefte aan capaciteit, hogere productiviteit en vormt het vinden, voorbereiden en behouden van personeel de komende jaren een van de grootste uitdagingen voor organisaties.

De technologische vooruitgang zoals mechanisering en robotisering biedt vaak een oplossing om deze ambities waar te maken. Een grote verandering waar de juiste balans tussen mens, machine en omgeving het succes bepaalt.

Mens

 • Organisatie ontwerp
 • Management van verandering
 • Lerende organisatie
 • Kennis en competenties
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Werkomstandigheden
 • Leiderschap en cultuur

Machine

 • Functionaliteit
  (fit for purpose)
 • Prestaties
  • Beschikbaarheid
  • Betrouwbaarheid
  • Onderhoudbaarheid
  • Veiligheid
 • Mate van complexiteit/flexibiliteit
 • Ergonomie
 • Life cycle management

Omgeving

 • Supply Chain Integratie
 • Leveranciers/Service Providers
 • Samenhang Mechanisatie, Operatie, Facility, IT
 • Strategische samenwerkingsvormen
 • Veranderende arbeidsmarkt
 • Duurzaamheidsambities
 • Wet- en regelgeving
 • Veranderende marktomstandigheden

Betrouwbaar en Beheerbaar

De toename van technologie zorgt ook voor verandering van het risico dat bedrijven lopen. Stilstand van (een deel van) de mechanisatie kan direct enorme impact hebben op het bedrijfsproces en de leverbetrouwbaarheid van uw organisatie. Bedrijven worden hierdoor enorm afhankelijk van de betrouwbaarheid van die technologie, en van de organisatie (gebruik en beheer) om de klantbelofte waar te maken. Tijdelijk extra personeel is vaak geen oplossing meer om storingen op te vangen. Hiervoor is specialistische kennis in uw organisatie nodig.

Dit risico wordt niet altijd voldoende erkend. Dat begint al bij de aanschaf: het type technologie en de componentkeuze binnen de mechanisatie, de mate van proven technology. Het is eveneens belangrijk te realiseren welke activiteiten en verantwoordelijkheden bij leveranciers/Service Providers worden neergelegd en welke kennis en vaardigheden beter binnen uw eigen organisatie kunnen worden ontwikkeld.

Van de gebruikersorganisatie worden andere competenties gevraagd. De manier van aan- en bijsturen is daarvan een voorbeeld. Daarnaast is er voldoende aandacht nodig voor de instandhouding. Techniek kan falen en door gebruik degradeert uw mechanisatie. Toezien en sturing op juiste uitvoering van service en onderhoud is cruciaal om een hoge machinebeschikbaarheid en -betrouwbaarheid te garanderen en zo de status quo te behouden.

Om concurrerend te blijven wilt u continu kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden en voortdurend op zoek gaan naar hoe het slimmer en beter kan.

Staat u voldoende stil bij aspecten als:

 • Hoe voorkomen we ongeplande stilstanden van ons machinepark?
 • Hoe zorgen we ervoor dat we de klantbelofte van tijdig en compleet leveren dag in dag uit waarmaken?
 • Hoe voorkomen we hogere kosten in gebruik en beheer dan gedacht?
 • Hoe zorgen we voor een efficiënte manier van afhandeling (productiviteit)?
 • Zijn we flexibel genoeg om mee te kunnen bewegen met de veranderingen in de markt?
 • Hoe bereiden wij ons management en onze organisatie voor op nieuwe rollen en verantwoordelijkheden?
 • Hoe zorgen we voor een veilige, prettige en uitdagende werkomgeving voor onze mensen?

Oog voor de life cycle van uw mechanisatie

Life Cycle Value is het creëren van waarde over de gehele levensduur van een mechanisatie op het gebied van betrouwbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en veiligheid.

Elke dag een stukje beter

Sturen op Life Cycle Value zorgt ervoor dat de prestaties van uw mechanisatie stabiel blijft en zelfs verbetert, ondanks dat uw mechanisatie veroudert. Daarbij wordt continu gezocht naar het economisch optimum: prestaties verhogen, kosten verlagen en investeringen optimaliseren. Dit met oog voor de mens en de relatie en waar aandacht voor belangrijke thema’s zoals veiligheid, gezondheid en duurzaamheid niet mogen verslappen.

Life Cycle Services

Alles van techniek kan falen. Voorkomen dat het gebeurt en ervoor zorgen dat u de juiste touwtjes in handen heeft is waar MFC voor staat.

MFC levert kennis en kunde om ervoor te zorgen dat uw Material Flow in Control blijft. Wij worden geïnspireerd door mensen, de mogelijkheden van technologie en hoe die samenwerken in hun omgeving. Wij beschikken over diverse methoden, technieken en werkwijzen die hierin ondersteunen.

Om een duurzame implementatie van logistieke mechanisering te realiseren is vanuit onze visie een benadering vanuit de gehele levenscyclus van een investering van groot belang.

Betrokken vanaf dag één!

Het is belangrijk dat MFC zo vroeg mogelijk betrokken is om de life cycle benadering goed toe te passen. Voor het opstellen van eisen en het maken van afspraken met leveranciers naar implementatie en het toetsen van de kwaliteit bij oplevering. Juist na afronding van het project moet de investering gaan renderen en zorgt MFC voor een zachte landing in uw organisatie. Wij begeleiden de ramp-up naar gewenste volumes en ontwikkelen uw organisatie naar een volwassen niveau van regievoering, gericht op instandhouding en optimalisatie van de investering (mens & machine). Wij zetten daarvoor een professionele serviceorganisatie op (fit for purpose) en weten hoe we de prestaties moeten meten, analyseren en optimaliseren.

Wij beschikken over de juiste combinatie van technische, logistieke en bedrijfskundige kennis en ervaring om prestaties te kunnen verbeteren in alle fases van de life cycle van uw mechanisatie zodat u grip en controle heeft over uw goederenstroom. Your Material Flow in Control.

Meer over Life Cycle Services

Het maximale uit uw investering halen

Wij nemen onze opdrachtgevers mee door een aantal cruciale ontwikkelfases van mechanisering en robotisering. Van opzet en implementatie naar gebruik, beheer en optimalisatie. Een transitie naar professionele regievoering zodat uw investering daadwerkelijk rendeert.

Wij delen onze inspiratie graag met u en zorgen ervoor dat u volledig in control bent van uw gemechaniseerde en gerobotiseerde goederenstroom zodat uw systeem 7×24 uur voor u werkt in plaats van andersom!

Wat anderen zeggen over ons…

Een betrokken vakbekwame professional, met een integrale kijk op geautomatiseerde systemen.

Frank BoschSenior Manager NPR Procurement; ASML

Een verbinder, die de dynamiek (en soms ook politiek) van samenwerking met strategische partners goed begrijpt en weet te sturen. Brengt energie, kan snel schakelen en in staat om vanuit verschillende invalshoeken en belangen naar zaken te kijken.

Marjon de KoningVP Logistics; Albert Heijn

De Asset Management visie van MFC heeft ons als organisatie geholpen om slim ontworpen installatie te leveren met een hoge mate van voorspelbaarheid van de dienstverlening, duidelijke kaders en lage OPEX-kosten. Voor ons is de relatie met MFC een strategische beslissing, aangezien zij de meesters zijn op dit gebied van expertise. Precies wat we nodig hebben in ons snelgroeiende bedrijf.

Sylvester BussingS&M Domain Lead - Logistics New Infra, bol.com
meer over ons

Wilt u informatie over wat MFC voor uw organisatie kan betekenen? Stuur uw vraag per mail naar ons toe. Wij reageren zo snel mogelijk.

MFC Services B.V.
your Material Flow in Control
tel: + 31 6 55 828 998
mail: info@mfcservices.nl